AGAMA

1.    Data Keagamaan Desa Ketapang Tahun 2017Jumlah Pemeluk Agama berdasarkan data BIP terbaru:

 

 • Islam              :  4709    orang
 • Katolik           :      –       orang
 • Kristen           :      1       orang
 • Hindu            :      –       orang
 • Budha            :      –       orang
 • KongHuchu  :      –       orang
 • Kepercayaan :      16    orang

 

2.    Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

 • Masjid/ Musholla     :  4  buah / 12 buah
 • Gereja                          :   –  buah
 • Pura                             :    –  buah
 • Vihara                         :    –  buah
 • Li Thang                     :   –  buah
 • Sanggar                       :   –  buah